Betalnings- och återbetalningspolicy

Detta dokument har översatts från sitt originalspråk engelska på https://gvanga.com/en/page/payment-and-refund-policy/. Trots att vi försöker erbjuda er den bästa översättningen möjlig, kan detta dokument inte användas för någon form av juridiska ändamål och är inte juridiskt bindande i någon form, utan finns bara till för bekvämligheten av webbsidans användare. Vänligen referera till originaltexten om funderingar skulle uppstå.

Tjänster på Gvanga är i allmänhet kostnadsfria. Dock kan vi begära avgifter för specialtjänster och annonsfunktioner.

De betalda tjänsterna på Gvanga är:

  • • "HOT"-annons – annonsen hamnar högst upp i den valda kategorin;
  • • "VIP"-annons – färgade & markerade annonser;
  • • "Sticker"-annons – bifogandet av en utvald sticker på din annons;
  • • Specialtjänster för experter;

Samt andra tjänster som kan läggas till på listan för betalda tjänster på Gvanga.

Innan du betalar för en annonsfunktion eller en specialtjänst ska du bekanta dig med våra Användarvillkor och publiceringspolicy på Gvanga. Tillhandahållandet av betalda tjänster är avsett enbart för annonser och/eller innehåll som publiceras I enlighet med Villkor, Policy och krav på Gvanga.

Betalda tjänster som Gänga erbjuder accepteras först efter att användaren har accepterat den bestämda kostnaden och den valda tjänsten. I avgifterna är inte skatt medräknad. Alla skatter och skattetjänster skall betalas av tjänstens mottagare. Betalningsbeloppet ska strikt motsvara priset på den beställda tjänsten I enlighet med taxor och rabatter för varje typ av tjänst på Gvanga. Vi tar inte emot kontanter och tar inte heller emot betalningar på tjänster som inte först beställts eller funktioner som inte har valts på förhand.

Vi fakturerar på basis av den kontaktinformation som finns på “Mitt konto” på Gvanga. Behandling av betalningen utförs inte på hemsidan. Konfidentiell och registrerad data som krävs vid betalning kommer inte att sparas på Gvanga. Behandlingen av betalningar, inklusive registrering av kreditkortsnummer sker på en sida som certifierats av internationella betalningssystem som tillämpar de internationella standarderna för skydd av information. Kontots kontaktdata för fakturering överförs till ett säkert faktureringssystem.

Annulering av tjänser, ändringar i villkoren, annullering och ändring av giltighetstid, överföring av tjänster till en annan annons eller beställning på begäran av användaren efter att betalningen gjorts, kan inte utföras.

Tjänstens giltighetstid anses vara av begränsad varaktighet:

  • • Annonser – perioden som valts av användaren och som är i enlighet med taxan på Gvanga men som inte överskrider annonsen giltighetstid som angetts av användaren i processen att publicera och/eller redigera en annons;
  • • Specialtjänster för exporter – villkor valda av användaren I enlighet med Gvangas taxor.

I slutet av tjänstens period på Gvanga, inklusive som en följd av ändringar till användarrelevansen av villkor och/eller ändring på annonsens status, likaså utgångsdatumet för lagring av den beställda videoannonsen, utförs den betalda tjänsten i helhet av Gvanga.

Gvanga informerar användaren om att perioden för användning kan ha avbrutits på grund av tekniska fel med kommunikationskanaler, likaså med andra kanaler. Detta beror inte på omständigheterna på hemsidan, och Gvanga ansvarar inte för oförmågan av dessa tjänster under perioden av sådana omständigheter.

Samtliga köp av tjänster på Gvanga är ej återbetalbara. Ifall en faktureringstvist uppstår mellan användaren och Gvanga, kan man ansöka om ersättning via vårt feedbackformulär. Denna ersättning består enbart av liknande, betalda tjänster man kan köpa på Gvanga.